Zwroty i reklamacje

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do  odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany)  składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy.

Aby dokonać zwrotu towaru.

1. Powinieneś/Powinnaś poinformować Nas w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. na adres mailowy powinieneś wysłać wiadomość zatytułowaną:

Odstąpienie od umowy – zamówienie z dnia XX.XX.XXXX ( dzień dokonania zamówienia)

W treści proszę podać pełne informacje pozwalające nam zidentyfikować Państwa zamówienie.

Przede wszystkim:

nr dok sprzedaży ( Faktury / Paragonu )

imię i nazwisko osoby zamawiającej ( z adresu wysyłki)

2. Następnie należy wydrukować i uzupełnić formularz zwrotu do pobrania z linku ( Formularz zwrotu )i dołączyć do przesyłki.

Adres na jaki należy wysłać zwracany towar:

STARTWEB Maciej Waraksa, ul. Opolska 5, 46-280 Jasienie

3. Po odebraniu i sprawdzeniu zawartości zwrotu pod względem warunków (opisanych wyżej) następuje zwrot pieniędzy na konto z formularza zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto z którego dokonana została wpłata.

UWAGA!!! Przesyłki zwracane do Nas z opcja za pobraniem nie będą przyjmowane!